Vieta

Pēc rūpīgas izpētes Hercogistes projektam tika izvēlēta teritorija Madonas novada Liezeres pagastā. Noteicošie faktori šīs vietas izvēlei ir lieliskā ainava, reljefs, zaļā un neskartā vide, vietējās kultūras tradīcijas un ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Hercogistes projekta īstenošanai ir iegādāti vairāk nekā 800 hektāri zemes. Zemes iegādē investēts vairāk nekā miljons latu.

Attālumi

  • līdz Madonai 38,3 km
  • līdz Inešiem 15,7 km
  • līdz Vecpiebalgai 10,1 km
  • līdz Vestienai 19,9 km
  • līdz Sviļiem 17,1 km
  • līdz Ērgļiem 36,1 km


Teritorija atrodas Vidzemes lauku vidienē, Vidzemes augstienē. Vidzemes augstiene Baltijas un, protams, arī Latvijas mērogā ir izcila dabas un kultūrainavu telpa. Lielākā un plašākā augstiene ar lielu tās iekšējo daudzveidību, tradicionālo apdzīvojumu, lauku un mežu zemes mozaīku un scēnisko ainavu vietām, tā tiek atzīta arī kā nacionālās kultūras vislielākās ietekmes vēsturiskais centrs.