Integrētā attīstības plāna izstrāde


Sadarbība ar Happold Consulting un Lighthouse Creative 

 

Integrētā attīstības plāna izstrādei tika izvēlēts konsultāciju birojs Happold Consulting, ņemot vērā šī biroja plašo pieredzi pilsētplānošanā.

Happold Consulting strādā ar integrētiem attīstības un celtniecības projektiem, sniedz vadības un stratēģiskās konsultācijas, nodrošina augsta līmeņa tehnisko ekspertīzi. Hercogistes projekta komandā ir arhitekti, tūrisma eksperti, vides eksperti, inženieri, ainavu arhitekti un ekonomisti; komandu vada pieredzējušie speciālisti Padraiks Kellijs (Padraic Kelly) un Lorijs Robertsons (Lawrie Robertson).

Integrētais attīstības plāns ietver vīzijas un stratēģisko mērķu noteikšanu, vietas parametru izpēti un analīzi, tirgus potenciāla izpēti, iespēju modelēšanu un biznesa plāna izstrādi.

 

Hercogistes projektā komandai pievienojušies arī pieredzējuši konsultanti no vīziju plānotāju, galamērķu dizaineru un arhitektu konsultācijas uzņēmuma Lighthouse Creative. Arhitekti Kriss Mailss (Chris Miles) un Džefrijs Blainderburgs (Jeffrey Blynderburgh) ir piedalījušies vairāku simtu atpūtas galamērķu vīzijas projektu izstrādē visā pasaulē, tostarp attīstot ūdens atrakciju parkus SeaWorld un filmu studiju Universal Studios. 

 

Attīstības plāna izstrādes pirmajā posmā Happold Consulting eksperti veikuši vispusīgu analīzi, izvērtējot ekonomiskos, teritoriālos, vides, sociālos un citus projekta attīstības aspektus. Happold Consulting intervējis vairāk nekā 40 dažādu nozaru ekspertus Latvijā. Pamatojoties uz vietējo apstākļu un datu analīzi un Happold Consulting ekspertīzi, ir izstrādāti priekšlikumi Eko projekta attīstībai. Tostarp ir prezentēta vīzija par ekonomiskās attīstības dzinējspēku šajā vietā, sociālās vides attīstību, kā arī prezentēti pirmie priekšlikumi infrastruktūras izveidošanai. Visi priekšlikumi paredz maksimāli izmantot vietējā reģiona priekšrocības, apstākļus un iestrādnes, izmantojot videi draudzīgus un ilgtspējīgus risinājumus.

Attīstības plāna izstrādē Hercogiste 2011. gadā investē aptuveni pusmiljonu latu.

Par Happold Consulting

  •  Happold Consulting ir vadošais stratēģiju izstrādes un pārvaldības konsultāciju uzņēmums celtniecības jomā, kas sadarbojas ar valsts un privātā sektora klientiem, lai palīdzētu viņiem izstrādāt kompleksu problēmu integrētus risinājumus, apvienojot prasmes pārvaldīšanas konsultāciju jomā ar zināšanām inženierzinātnēs, plānošanā un projektēšanā.  
  • Happold Consulting ietilpst uzņēmumā Buro Happold. Tā ir starptautiski atzīta tehnoloģiskās projektēšanas kompānija, kuru dibināja ievērojams inženieris profesors sers Edmunds Hapolds. 
  • Happold Consultng - starptautiska uzņēmumu grupa - piedāvā vadības un stratēģiskās konsultācijas integrēto celtniecības projektu īstenošanā, kas ietver sevī augsta līmeņa tehnisko ekspertīzi. 
  • Kompleksie izaicinājumi, ar kuriem jāsaskaras mūsdienu globālajās pilsētās un reģionos, prasa visaptverošu pieeju, un Happold Consulting reaģē uz šiem izaicinājumiem, integrējot tehniskajā procesā radošumu un inovācijas. Birojs izstrādā sarežģītu problēmu praktiskus risinājumus, un tā mērķis ir saglabāt vadošas pozīcijas gan teorētiskajā, gan praktiskajā inovāciju radīšanā celtniecības jomā.
  • Projekti: http://www.happoldconsulting.com/ProjectList_INTL.aspx.