Hercogistes projektu plānošanā iesaistās pieredzējuši tūrisma objektu eksperti